มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ MEMBER VIP GOLD
 1. ลูกค้าผู้ถือบัตรได้รับสิทธิพิเศษโบนัสเพิ่มในบัตร เมื่อเติมเงินทุก 20,000 บาท รับเงินเพิ่ม 5,000 บาท (เท่ากับมีเงินในบัตร 25,000 บาท เฉพาะรอบนี้เท่านั้น)
 2. ลูกค้าผู้ถือบัตรได้รับสิทธิพิเศษ ขยายอายุใบจองหมดอายุปี 2565โดยอัตโนมัติ (ได้รับสิทธิมากกว่าใบจองเดิม และเป็นการป้องกันความเสียหายของใบจองแบบกระดาษได้)
 3. ลูกค้าผู้ถือบัตรได้รับสิทธิพิเศษจองแพ็คเกจแบบไม่ต้องระบุวัน ไม่ต้องระบุสถานที่โดยอัตโนมัติ ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยจะได้รับโปรโมชั่นสูงสุดก่อนบุคคลอื่น (เหมือนแพ็คเกจในปัจจุบันที่เรามีอยู่ และจะมีต่อไปทั้งหมด) ลูกค้าผู้ถือบัตรมีสิทธิจองได้ตลอดเวลาตามต้องการ สิทธิพิเศษอื่นในปัจจุบันและอนาคต - ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ รับของขวัญจากเราก่อนใคร (เพราะเรามีฐานข้อมูลอยู่ในระบบและคุณคือคนพิเศษของเรา) - ได้รับสิทธิพิเศษการลดค่าบริการหรือรับบริการต่างๆในอนาคตที่เราจะร่วมมือกับองค์กร อาทิเช่น ร้านสะดวกซื้อ , สายการบิน ,สปา , ร้านอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย เมื่อเรามีสมาชิกครบตามจำนวนที่เราจะต่อรองกับบริษัทหรือองค์กรข้างต้นมอบแก่ผู้ถือบัตร - ได้รับสิทธิพิเศษในการท่องเที่ยว แพ็คเกจเปิดใหม่หรือสิทธิในการใช้บริการฟรีในกรณีต่างๆ พร้อมรับสิทธิพิเศษสุดก่อนใคร *ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-061-1999
 1. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
 2. บัตรนี้เป็นบัตรเงินสด กรณีบัตรสูญหาย ไม่สามารถเรียกร้องคืน หรืออายัดได้
 3. บัตรนี้หมดอายุ 24 ธันวาคม 2565 หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 4. บัตรนี้สามารถใช้เงินฟรีได้หลังจากเปิดบัตร 30 วัน
 5. การเติมเงินในส่วนของท่องเที่ยว ต้องเติมกับทาง บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด เท่านั้น ไม่สามารถเติมจากที่อื่นได้
 6. การใช้เงินในการท่องเที่ยว ต้องเป็นเงินที่เติมจากทางบริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด เท่านั้น ไม่สามารถใช้เงินจากการเติมที่อื่นได้
 7. เงินฟรีที่ได้รับจะใช้ได้เฉพาะแพ็คเกจของบริษัท มัดาวีต์ทัวร์ จำกัด เท่านั้น
 8. เงินสำหรับใช้ท่องเที่ยวกับบริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด และเงินที่ใช้สำหรับซื้อของกับสมาร์ทเพิรส์ จะไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้
 9. การใช้บัตรเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด โทร.02-016-1999 *เงื่อนไขการใช้งานโบนัส เป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัท
.
.

ราคาปกติ  25,000  บาท
ราคาโปรโมชั่น  20,000  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด