มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ "เที่ยวไทยช่วยชาติ" และนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ ปี 61

"เที่ยวไทยช่วยชาติ" และนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ ปี 61

แจกบัตรท่องเที่ยวฟรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ภาคประชาชน กับ บริษัท มัณดาวีต์ กรุ๊ป 

เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับโครงการ “เที่ยวไทยช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด และ บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันระหว่างสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสา น งานนี้จัดขึ้นเป้นครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 20 ปี ที่จะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นภายในงานเดียว โดยสมาคมการค้าธุรกิจบริการฯ ครบรอบ 3 ปี บริษัทเว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเชียวชาญและเป็นที่ 1 ของเว็บจองห้องพักและบริการในประเทศไทย และเป็นที่แรกของไทยครบรอบ 20ปี และบริษัทมัณดาวีต์ กรุ๊ป เป็นอันดับ 1 เรื่องแพ็คเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ครบรอบ 9ปี โดยมีการร่วมมือกันระหว่างเว็บสวัสดีและสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เปิดตัว Online Application ช่องทางการตลาดออนไลน์ ไว้เชื่อมต่อระบบออนไลน์ไปทั่วโลกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เป็นข้อมูลจากธุรกิจ เช่น เว็บจองหัองพัก และบริการ อนาคตจะเพิ่มหมวดธุรกิจอีก 15 ธุรกิจ ครบวงจร โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บสวัสดี ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าออนไลน์ เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น SME ประเทศไทย โดยผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้ามากรอกข้อมูลใน Application ผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคมฯ ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะเป็น Database ของการขายสินค้าออนไลน์เชื่อมโยงกันได้ทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ

นอกจากนี้ในงาน คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก จะมีการเปิดตัวโครงการ “เที่ยวไทยช่วยชาติ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ภาคประชาชนทั่วประเทศไทย โดยการแจกบัตรท่องเที่ยวฟรีมูลค่า 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 15 ล้านใบ หมดเขตการใช้บัตรถึงเดือนธันวาคม ปี 2565 ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับร้านคู่ค้าส่วนลดอีก10%  โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บสวัสดี ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าทางออนไลน์ เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น กลุ่ม SME ในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการหรือผู้ที่นำบัตรมาใช้เพียงกรอกข้อมูลใน Application ผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคมฯ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะเป็น Database ของการขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จุดมุ่งหมายจะต้องเป็น Search Engine สินค้าและบริการหน้าหลักบริษัทแรกของประเทศไทยและจะเป็นอันดับหนึ่งของโลก เน้นส่วนขยายในกลุ่มธุรกิจออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการขายให้ได้มากที่สุด และเป็นดำเนินโครงการต่อเนื่องโดยไม่แสวงหาผลกำไรในทุกปีภายใต้ชื่อโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” และนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเป็นไปตามนโยบาย 4.0 การกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะรายได้ชุมชนให้มีมากขึ้น

บริษัท มัณดาวีต์ กรุ๊ป เป็นเว็บช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้านการคมนาคม การเดินทางท่องเที่ยว จัดหาทริปในประเทศและต่างประเทศเป็นลักษณะ Package Tour รูปแบบครบวงจร การขยายตัวทางธุรกิจเชื่อมต่อกับเว็บสวัสดีที่จะเป็นออนไลน์ที่เป็น Application บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) เน้น Online Application ช่องทางการตลาดออนไลน์ มุ่งเน้นโดยใช้ Database ไว้เชื่อมต่อระบบออนไลน์ไปทั่วโลกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เป็นข้อมูลทางธุรกิจ เช่น เว็บจองห้องพัก และบริการ อนาคตจะเพิ่มหมวดธุรกิจอีก 15 ธุรกิจ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ไม่แสวงหากำไร ทำโครงการคืนทุกแผ่นดินกับภาคส่วนต่าง ๆ เพิ่มช่องทางการขายมากขึ้น โดยเฉพาะเน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจ มีรายได้มากขึ้นโดยเน้นไม่โดนเอารัดเอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภค

วัตถุประสงค์สำหรับบุคคลภายนอก
วัตถุประสงค์การเชิญในนามสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เพื่อเปิดตัวโครงการเที่ยวไทยช่วยชาติ เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด และ บริษัท เว็บสวัสดี จำกัด(มหาชน) โดยที่สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานเป็นผู้จัดทำโครงการ ส่วน มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด และ เว็บสวัสดี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานด้านต่างๆ เนื่องจากกลุ่มที่ทางสมาคมเชิญส่วนใหญ่จะเป็นสมาคมด้วยกัน หน่วยงานราชกาลต่างๆ กลุ่ม SME ที่มาร่วมในโครงการเที่ยวไทยช่วยชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน หรือแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ

วัตถุประสงค์การเชิญในนามเว็บสวัสดี จำกัด(มหาชน) เพื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักโรงแรมชั้นนำ และการบริการที่เป็นคู่ค้าของบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) พบปะเจรจาทำธุรกิจ พร้อมร่วมกันจัดแสดงสินค้าและบริการ สามารถสร้างผลกำไรทางธุรกิจ หามิตรภาพขยายเชื่อมโยงต่อยอดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์ในนามบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป เพื่อเห็นทิศทางของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต ขยายต่อยอดกลุ่มธุรกิจ และเพิ่มช่องทางทางการขายสู่นวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ "เงินสร้างเงิน ธุรกิจสร้างเงิน" ได้อย่างมหัศจรรย์ สามารถเชื่อมต่อธุรกิจร่วมกัน เปิดกว้างให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีธุรกิจของตนเองอยากเข้าร่วมกับบริษัทของเรา และเพิ่มช่องทางในการขายธุรกิจของตน ได้เป็นพันธมิตรร่วมกัน

บัตรเที่ยวไทยช่วยชาติ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  1. ต้องเป็นคนไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ต้องเป็นบุคคลที่อายุเกิน 25 ปีขึ้นไป พร้อมที่อยู่หลักแหล่งที่แน่นอนเป็นค
  3. สามารถท่องเที่ยวได้ในแพ็คเกจต่างๆของบริษัท
  4. ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพ ที่ทำงานหรือธุรกิจชัดเจน พิสูจน์ได้ 
  5. ต้องไม่เป็นครอบครัวเดียวกัน อาธิเช่น พ่อ แม่ ลูก เพราะเราต้องการกระจายบัตรฟรีไปยังครอบครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ


บัตรนี้สามารถใช้แพคเกจต่างๆของบริษัทที่มี หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามที่บริษัทกำหนด
บัตรนี้หมดอายุ 24 ธันวาคม 2565 หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดฃบัตรนี้สามารถใช้เงินฟรีได้หลังจากเปิดบัตร 30 วัน
การใช้เงินในการท่องเที่ยว ต้องเป็นเงินที่เติมจากทางบริษัท มัณดาวีต์ทัวร์ จำกัด เท่านั้น ไม่สามารถใช้เงินจากการเติมที่อื่นได้
เพียงชำระค่าประกันบัตร 499 บาท พร้อมรับบัตร MANDAWEE VIP MEMBER CLUB และได้รับเงินในบัตร VIP จำนวน 3,500 บาท ในกรณีที่ครบ 5 ปี แล้วไม่สูญหาย และไม่มีการใช้งานสามารถรับเงินค่าประกันบัตรคืนได้

Maldives ( 3 วัน 2 คืน)

เดินเล่นรอบเกาะส่วนตัว พร้อมทำกิจกรรม ฟรี เช่นวอลเล่ย์บอลชายหาด ชมวิวทะเลสาบในเกาะหนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร

35555 บาท

 

P99 Pool Villa 3 วัน 2 คืน

KRABI PO0L VILLA ทัวร์ทางทะเล ทะเลแหวก+เกาะปอดะ+ ถ้ำพระนาง ไร่เลย์ และดำน้ำชมปะการัง ไปทัวร์โดยเรือ Speed Boat

19999 บาท

 

ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

ชมความงามของวิวทิวทัศน์ทะเลสาบคาวากุชิโกะทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 / เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / นำชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ต่อด้วยย่านดังชินจุกุ

13333 บาท

 

กุ้ยหลินเมืองไทย 3 วัน 2 คืน

เดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน ตะลุยดินแดนแห่งธรรมชาติ ลงเรือเพื่อชมทัศนีย์ภาพชมทัศนีย์ภาพที่สวยงาม เที่ยวเขาสามเกลอ/เขาสก/แพนางไพร/พายเรือคายัค

3999 บาท