มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ
Device

1.โบนัสในบัตรจะเริ่มใช้ได้เมื่อครบ 90 วัน นับจากวันที่เปิดบัตร

2.การจองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ต้องจองล่วงหน้า 30 วัน

3.การเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว กรุณาแจ้งก่อน 30 วันเป็นอย่างน้อย

4.เว้นการเข้าพักใน วันที่ 25 ธ.ค.- 5 ม.ค. และ 10 เม.ย.-16 เม.ย. ของทุกปี หมายเหตุอื่นๆ

5.ต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม 1,500 บาท/คน

6.การหักยอดบัตรทุกครั้งต้องเหลือยอดบัตรขั้นต่ำ 500 บาท

7.ต้องจองทัวร์ก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป หากเป็นช่วงเทศกาล ช่วงต้นปี อาจต้องจองมากกว่า 30 วันขึ้นไป

8.การจองตั๋ว ต้องได้รับการ Confirm จากทางบริษัทก่อนว่าสามารถเดินทางได้ในวันดังกล่าว จึงค่อยจองตั๋ว หากท่านใดจองตั๋วก่อนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการจองห้องพัก เนื่องจากผิดเงื่อนไข

P99 Pool Villa 3 วัน 2 คืน

KRABI PO0L VILLA ทัวร์ทางทะเล ทะเลแหวก+เกาะปอดะ+ ถ้ำพระนาง ไร่เลย์ และดำน้ำชมปะการัง ไปทัวร์โดยเรือ Speed Boat
19999 บาท

 

ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

ชมความงามของวิวทิวทัศน์ทะเลสาบคาวากุชิโกะทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 / เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / นำชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ต
13333 บาท

 

กุ้ยหลินเมืองไทย 3 วัน 2 คืน

เดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน ตะลุยดินแดนแห่งธรรมชาติ ลงเรือเพื่อชมทัศนีย์ภาพชมทัศนีย์ภาพที่สวยงาม เที่ยวเขาสามเกลอ/เขาสก/แพนางไพร/พายเรือคายัค
3999 บาท

 

Hong Kong 3 วัน 2 คืน

ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะ ฮ่องกง เทพเจ้าแห่งโชคลาภวัดแชกง เดินทางต่อไปยังวัดแห่งงสุขภาพวัดหวังต้าเซียน แล้วไปเยี่ยมชมโรงงานจิวเวลรี่แ
4999 บาท