มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ T923 ภูเก็ต
Device

 ที่พัก 2 คืน (โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า)
 อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2/ เที่ยง 1)
 ทัวร์ 1 วัน โดย เรือ Ferry ขนาดใหญ่
 เสื้อชูชีพพร้อมประกันภัย/ ไกด์ทัวร์ท้องถิ่น
 ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน/สถานที่ต่างๆค่าธรรมเนียมฟรีสำหรับคนไทย
(ต่างชาติคิดเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน)
 บริการรถรับ-ส่งไป กลับ ทัวร์
 เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

.

ราคาปกติ  12,000  บาท
ราคาโปรโมชั่น  2,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด