มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ T928 เชียงใหม่
Device
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
  • ที่พัก 2 คืน (โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า)
  • อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2/ เที่ยง 1)
  • ทัวร์ครึ่งวัน โดย รถตู้
  • ประกันภัย/ ไกด์ทัวร์ท้องถิ่น
  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน/สถานที่ต่างๆค่าธรรมเนียมฟรีสำหรับคนไทย
    (ต่างชาติคิดเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน)
  • บริการรถรับ-ส่งไป กลับ ทัวร์
  • เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
.

ราคาปกติ  12,000  บาท
ราคาโปรโมชั่น  2,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด