มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ T931 ลำปาง
Device

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  • อาหารเช้า 2 มื้อ
  • ที่พัก 2 คืน (โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า)
  • ทัวร์ 1 วัน โดย รถตู้ หรือ รถปิคอัพ (ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าเดินทาง)
  • ประกันภัย/ ไกด์ทัวร์ท้องถิ่น
  • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน/สถานที่ต่างๆค่าธรรมเนียมฟรีสำหรับคนไทย
    (ต่างชาติคิดเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน)
  • บริการรถรับ-ส่งไป กลับ ทัวร์
  • เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
 
.

ราคาปกติ  12,000  บาท
ราคาโปรโมชั่น  2,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด