มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ T931 ลำปาง 3 วัน 2 คืน
Device
ชมหมู่บ้านเซรามิคสินค้าขึ้นชื่อลำปาง/ วัดพระธาตุลำปางหลวง/ ชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย/ ซื้อของฝากที่สวนป่าทุ่งเกวียน
พักโรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า
โปรแกรมทัวร์ลำปาง 4 แห่ง ตามโปรแกรม โดยรถตู้
อาหาร 2 มื้อ (เช้า 2 มื้อ)
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน/สถานที่ต่างๆค่าธรรมเนียมฟรีสำหรับคนไทย (ต่างชาติคิดเพิ่ม 1,500 บาท)
เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
ราคา 3,999.- ต่อท่าน รับจอง 2 ท่านขึ้นไป (ราคาโปรโมชั่น จองด่วนจำนวนจำกัด)
 
*** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ
.

ราคาปกติ  12,000  บาท
ราคาโปรโมชั่น  3,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด