มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ T926 ระนอง
Device
ชมวิถีชีวิตชาวมอร์แกน/ บ้านหาดทรายดำ/ ดำน้ำอ่าวเขาควาย/ เดินเล่นเกาะพยาม
พักโรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า
อาหาร 3 มื้อ (เช้า2 เที่ยง1) ตามที่โรงแรมกำหนด
โปรแกรมทัวร์ One Day Trip ทัวร์เกาะพยาม เดินทางทัวร์ไปโดยเรือไม้
ค่าอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง/ เสื้อชูชีพ/ ประกันภัย/ ไกด์ทัวร์
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน หน้ากากดำน้ำ และอุปกรณ์ ฯลฯ
Internet Wi-Fi ตามจุดที่โรงแรมกำหนด
ราคา 2,999.- ต่อท่าน รับจอง 2 ท่านขึ้นไป (ราคาโปรโมชั่น จองด่วนจำนวนจำกัด)
 
*** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ
.

ราคาปกติ  12,000  บาท
ราคาโปรโมชั่น  2,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด