มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ T933 เขาค้อ 3 วัน 2 คืน
Device

 

วันที่ 1

14:00 ท่านลูกค้าเข้าโรงแรมที่พัก ลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2

07:00 รับประทาน อาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08:20 มุ่งหน้าสู่ ภูทับเบิก เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์

09:20 ชมวิว ณ จุดชมวิวของภูทับเบิก

10:00 วัดป่าภูทับเบิก เคยเป็นวัดที่ใช้เป็นจุดรับน้ำกลางหาว

10:30 ชมวิว ณ จุดทางลง ถ่ายรูปกับไร่กะหล่ำปลี และสตรอเบอรี่ (มีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น)

12:00 นำท่านลูกค้าแวะรับประทานอาหาร อาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

13:00 วัดพระธาตุผาแก้ว สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม

14:00 แวะเที่ยวชม หนึ่งร้านกาแฟชื่อดัง  พิโน ลาเต้

16:00 นำท่านลูกค้าเดินทางกลับสู่ที่พัก ท่านลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3

06:00 ท่านลูกค้าสามารถ ชมทะเลหมอกยามเช้าในโรงแรม (ช่วงฤดูหนาว)

07:00 รับประทาน อาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ทางโรงแรมจัดให้

08:30 เดินเล่นรับอากาศและซื้อของฝากจากเขาค้อ

12.00 เตรียมตัวเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

.

  ที่พัก 2 คืน (โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า)

  อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2/ เที่ยง 1)

  ทัวร์ 1 วัน โดย รถสองแถว

  ประกันภัย/ ไกด์ทัวร์ท้องถิ่น

  ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน/สถานที่ต่างๆค่าธรรมเนียมฟรีสำหรับคนไทย (ต่างชาติคิดเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน)

  บริการรถรับ-ส่งไป กลับ ทัวร์

  เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

ราคา 3,999.- ต่อท่าน รับจอง 2 ท่านขึ้นไป (ราคาโปรโมชั่น จองด่วนจำนวนจำกัด)
 
*** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ
.

ราคาปกติ  12,000  บาท
ราคาโปรโมชั่น  3,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด