มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ T935 เกาะเสม็ด 3 วัน 2 คืน
Device

  ที่พัก 2 คืน (โรงแรม ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า)

  อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2/ เที่ยง 1)

  ทัวร์ ครึ่งวัน โดย เรือไม้

  เสื้อชูชีพพร้อมประกันภัย/ ไกด์ทัวร์ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน/สถานที่ต่างๆค่าธรรมเนียมฟรีสำหรับคนไทย

  (ต่างชาติคิดเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน)

  บริการรถรับ-ส่งไป กลับ

  ทัวร์ เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

ราคา 3,999.- ต่อท่าน รับจอง 2 ท่านขึ้นไป (ราคาโปรโมชั่น จองด่วนจำนวนจำกัด)
 
*** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ
.

ราคาปกติ  12,000  บาท
ราคาโปรโมชั่น  3,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด