มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ CH-1 ฮ่องกง
Device
โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
ที่พัก 3 วัน 2 คืน โรงแรม Panda Hotel หรือเทียบเท่า
รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
ซิตี้ทัวร์ วัดแซกง - หวังต้าเซียน / ช็อปปิ้งซิตี้เกรทเอาท์เลท / ขึ้นกระเช้านองปิง / ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ / ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย / อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน
อาหาร 1 มื้อ (อาหารเช้าแบบ ติ่มซำ ณ.ภัตตาคาร)
 
 
*** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ
Internet Wi-Fi ตามจุดที่โรงแรมกำหนด
 
 
 
 
 
.

ราคาปกติ  8,999  บาท
ราคาโปรโมชั่น  4,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด