มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ CK-1 กุ้ยหลินเมืองจีน
Device
ที่พัก 3 วัน 2 คืน โรงแรม Baigong Hotel หรือเทียบเท่า
ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง / ชมเขาเหยาซาน / ชมเขางวงช้าง
โชว์การแสดง Dreamlike Lijiang
อาหาร 5 มื้อ (เช้า 2 / เที่ยง 1 / เย็น 2)
ค่ากระเช้าไฟฟ้าที่ชมเขาเหยาซาน
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
Internet Wi-Fi ตามจุดที่โรงแรมกำหนด
 
*** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ
.

ราคาปกติ  13,200  บาท
ราคาโปรโมชั่น  5,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด