มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ T922 หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
Device

รายละเอียดแพ็คเกจ

วันที่ 1

14:00 ท่านลูกค้าเข้าที่พักวันแรกที่โรงแรม ลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2

          07:00 รับประทาน อาหารเช้า (มื้อที่ 1)  ทางโรงแรมจัดเตรียมให้

          09:30 ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือปากบารา มุ่งหน้าเข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ

10:45 นำท่านลูกค้าดำน้ำดูปะการัง ณ ร่องน้ำจาบัง

12:00 พักรับประทาน อาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) แบบข้าวกล่องที่

หาดทรายขาว เกาะราวี

          13:00 พาท่านดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะยาง พร้อมพาแวะเที่ยวที่ เกาะหินงาม และแวะเพิ่มที่ เกาะอาดัง

          14:30 เดินทางเข้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเยี่ยมชมเกาะหลีเป๊ะ

          16:00 เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา

17:30 ถึงท่าเทียบเรือปากบารา กลับสู่โรงแรมที่พัก ท่านลูกค้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3

          07:00 รับประทาน อาหารเช้า (มื้อที่ 3) ทางโรงแรมจัดเตรียมให้

12:00 ท่านลูกค้าเตรียมตัวเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

.
เกาะอาดัง/ ดำน้ำดูปะการังร่องน้ำจาบัง/ ทัวร์เกาะหินงาม/ หาดทรายขาว
พักโรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า
ทัวร์เกาะหินงาม/ เกาะอาดัง/ ดำน้ำดูปะการังร่องน้ำจาบัง/ หาดทรายขาว
อาหาร 3 มื้อ (เช้า2 เที่ยง1) ตามที่โรงแรมกำหนด
เดินทางทัวร์ไปโดยเรือ Speed Boat (แห่งเดียวที่ไปราคาพิเศษได้) กรณีพักบนเกาะทัวร์โดยเรือหางยาวแบบบริษัททัวร์ทั่วไป
รถรับ - ส่ง ท่าเรือปากบารามายังโรงแรมและโรงแรมไปทัวร์
ค่าอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง/ เสื้อชูชีพ/ ประกันภัย/ ไกด์ทัวร์
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน หน้ากากดำน้ำ และอุปกรณ์ ฯลฯ
ราคา 3,999.- ต่อท่าน รับจอง 2 ท่านขึ้นไป (ราคาโปรโมชั่น จองด่วนจำนวนจำกัด)
 
*** จองก่อนล่วงหน้า 30 วัน ก่อนเดินทาง
*** รอ confirm ก่อนการจองตั๋ว หรือรถ หรือ อื่น ๆ
.

ราคาปกติ  12,000  บาท
ราคาโปรโมชั่น  3,999  บาท
ดูแพ็คเก็จทั้งหมด