Device

ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน

ชมความงามของวิวทิวทัศน์ทะเลสาบคาวากุชิโกะทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 / เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / นำชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / ต
13333 บาท

 

Hong Kong 3 วัน 2 คืน

ไหว้พระขอพรจากเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะ ฮ่องกง เทพเจ้าแห่งโชคลาภวัดแชกง เดินทางต่อไปยังวัดแห่งงสุขภาพวัดหวังต้าเซียน แล้วไปเยี่ยมชมโรงงานจิวเวลรี่แ
4999 บาท

 

ดูแพ็คเก็จทั้งหมด