มัณดาวีต์ ทัวร์ แพ็คเกจ
Device

.
ประสิทธิ์ เจียวก๊ก นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ในฐานะประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน ” ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดโครงการ “เที่ยวไทยช่วยชาติ”." data-overlay-url="events-detail.php?svID=40&lang=th">